บางจากฯ ร่วมลดมลพิษฝุ่นควัน เปิดจำหน่ายดีเซล B20 ใน 5 สาขาแรก (B1358 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 11-17 ก.พ. 2562)

บางจากฯ ร่วมลดมลพิษฝุ่นควัน เปิดจำหน่ายดีเซล B20 ใน 5 สาขาแรก

B1358 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 11-17 ก.พ. 2562

B1358

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1358 ประจำวันที่ 11-17 ก.พ. 2562