บ้านปูฯ ขยายฐานพลังงานสะอาด เปิดตัว Banpu Power Japan สาขาโตเกียว (B1355 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 21-27 ม.ค. 2562)

บ้านปูฯ ขยายฐานพลังงานสะอาด เปิดตัว Banpu Power Japan สาขาโตเกียว

B1355 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 21-27 ม.ค. 2562

B1355

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1355 ประจำวันที่ 21-27 ม.ค. 2562