ช่วงต่อรถไฮบริด - ไฮบริด ปลั๊กอิน - ไฮโดรเจน - EV (B1353 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 07-13 ม.ค. 2562)

ช่วงต่อรถไฮบริด - ไฮบริด ปลั๊กอิน - ไฮโดรเจน - EV

B1353 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 07-13 ม.ค. 2562

B1353

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1353 ประจำวันที่ 07-13 ม.ค. 2562