แกร็บ เปิดตัว GrabAssist ในประเทศไทย ช่วยให้ผู้พิการและผู้สูงอายุเดินทางได้สะดวกขึ้น (B1350 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 17-23 ธ.ค. 2561)

แกร็บ เปิดตัว  GrabAssist ในประเทศไทย ช่วยให้ผู้พิการและผู้สูงอายุเดินทางได้สะดวกขึ้น

B1350 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 17-23 ธ.ค. 2561

B1350

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1350 ประจำวันที่ 17-23 ธ.ค. 2561