บีเอ็มฯ เตรียมลุยประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูงในประเทศไทย (B1349 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 10-16 ธ.ค. 2561)

บีเอ็มฯ เตรียมลุยประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูงในประเทศไทย

B1349 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 10-16 ธ.ค. 2561

B1349

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1349 ประจำวันที่ 10-16 ธ.ค. 2561