บ้านปูฯ ผนึก ภูเก็ตพัฒนาเมือง ยกระดับ “ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้” (B1328 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 16-22 ก.ค. 2561)

บ้านปูฯ ผนึก ภูเก็ตพัฒนาเมือง ยกระดับ “ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้”

B1328 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 16-22 ก.ค. 2561

B1328

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1328 ประจำวันที่ 16-22 ก.ค. 2561