แกร็บยกระดับฟีเจอร์ความปลอดภัยเสริมแอพพลิเคชั่นเบอร์โทรฉุกเฉินช่วยผู้โดยสารอุ่นใจเพิ่มขึ้น (B1327 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 09-15 ก.ค. 2561)

แกร็บยกระดับฟีเจอร์ความปลอดภัยเสริมแอพพลิเคชั่นเบอร์โทรฉุกเฉินช่วยผู้โดยสารอุ่นใจเพิ่มขึ้น

B1327 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 09-15 ก.ค. 2561

B1327

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1327 ประจำวันที่ 09-15 ก.ค. 2561