เชลล์ แสดงวิสัยทัศน์ ร่วมก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน ผ่านแนวคิด “Believe-Become-Belong” (B1325 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 25-01 ก.ค. 2561)

เชลล์ แสดงวิสัยทัศน์ ร่วมก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน ผ่านแนวคิด “Believe-Become-Belong”

B1325 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 25-01 ก.ค. 2561

B1325

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1325 ประจำวันที่ 25-01 ก.ค. 2561