บ้านปู อินฟิเนอร์จี ร่วมงาน “ASEAN Sustainable Energy Week 2018” ชวนสัมผัสนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 3 มิติ (B1323 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 11-17 มิ.ย. 2561)

บ้านปู อินฟิเนอร์จี ร่วมงาน “ASEAN Sustainable Energy Week 2018”

ชวนสัมผัสนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ 3 มิติ

B1323 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 11-17 มิ.ย. 2561

B1323

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1323 ประจำวันที่ 11-17 มิ.ย. 2561