เชลล์ เปิดตัวน้ำมันเกียร์สูตรใหม่ "เชลล์ โอมาล่า เอส 2 จีเอ็กซ์" (B1322 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 04-10 มิ.ย. 2561)

เชลล์ เปิดตัวน้ำมันเกียร์สูตรใหม่ "เชลล์ โอมาล่า เอส 2 จีเอ็กซ์"

B1322 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 04-10 มิ.ย. 2561

B1322

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1322 ประจำวันที่ 04-10 มิ.ย. 2561