ลามิน่าสานฝัน อีก 2 ปี มียอดจำหน่ายรวมทะลุ 1,000 ล้านบาท (B1321 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 28-03 มิ.ย. 2561)

ลามิน่าสานฝัน อีก 2 ปี มียอดจำหน่ายรวมทะลุ 1,000 ล้านบาท

B1321 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 28-03 มิ.ย. 2561

B1321

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1321 ประจำวันที่ 28-03 มิ.ย. 2561