กราบสักการะ และกราบขอพรท่านหลวงปู่สรวง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดเทพสรธรรมาราม จ.ปทุมธานี

กราบสักการะ และกราบขอพรท่านหลวงปู่สรวง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดเทพสรธรรมาราม จ.ปทุมธานี

Luang Pu Suang 060964

https://youtu.be/eg0FW68HunQ

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน หรือเทวดาเดินดิน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดเทพสรธรรมาราม จังหวัดปทุมธานี

ผมขอน้อมกราบขอให้ท่านหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน หรือเทวดาเดินดิน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดเทพสรธรรมาราม จังหวัดปทุมธานี ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปกป้องคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ ผม คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านขอให้เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาทุกๆ ประการ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นด้วยนะครับผม

Luang Pu Suang 060964 2

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาท่านหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน หรือเทวดาเดินดิน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดเทพสรธรรมาราม จังหวัดปทุมธานี และขอน้อมกราบขอให้ท่านหลวงปู่สรวง เทวดาเล่นดิน หรือเทวดาเดินดิน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดเทพสรธรรมาราม จังหวัดปทุมธานี ได้โปรดช่วยคุ้มครองท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านด้วยนะครับ

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม