เสด็จปู่พญาพิภพมัจจุราช ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดเทพนิมิต ศาลายา นครปฐม

เสด็จปู่พญาพิภพมัจจุราช ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดเทพนิมิต ศาลายา นครปฐม

Phaya Matchurat 05092564

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรเสด็จปู่พญาพิภพมัจจุราช ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดเทพนิมิต ศาลายา นครปฐม

Phaya Matchurat 05092564 2

https://youtu.be/MFf4mH6f1fo

ขอน้อมกราบขอพร และกราบขอบารมีเสด็จปู่พญาพิภพมัจจุราช ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดเทพนิมิต ศาลายา นครปฐม ได้โปรดช่วยให้ความกรุณา และช่วยเมตตาช่วยคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ ผม คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านขอให้เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาทุกๆ ประการ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นด้วยนะครับผม

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาเสด็จปู่พญาพิภพมัจจุราช ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดเทพนิมิต ศาลายา นครปฐม และขอน้อมกราบขอให้เสด็จปู่พญาพิภพมัจจุราช ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่วัดเทพนิมิต ศาลายา นครปฐม ได้โปรดช่วยคุ้มครองท่านกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านของผมด้วยนะครับ

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม