ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรอากงท่านพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง ที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง พลับพลาไชย กทม.

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรอากงท่านพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง ที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง พลับพลาไชย กทม.

ArKongYeeKoHong

https://youtu.be/4g-fD4-jEv4

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพร กราบขอให้อากงท่านพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง ที่ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง พลับพลาไชย กทม. ได้โปรดช่วยคุ้มครองกัลยาณมิตรของมิสเตอร์เฮาทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม

กราบขอให้กัลยาณมิตรของมิสเตอร์เฮาทุกๆ ท่านเฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรงๆ กันทุกๆ ท่านนะครับผม คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาทุกๆ ประการด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

กราบขอบารมีอากงท่านพ่อปู่เจ้ายี่กอฮง ที่ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง พลับพลาไชย กทม. ได้โปรดช่วยคุ้มครองปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม