ตราประทับประจำองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอูของอากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

ตราประทับประจำองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอูของอากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

ArKong100864

กราบขออนุญาตนำเกร็ดประวัติเกี่ยวกับตราประทับประจำองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอูของอากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน มาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผม

สืบเนื่องจากที่ผมเคยเขียนบทความ "คิดถึงคุณตา : (ภาค 9)" และเคยเล่าถึงประวัติของตราประทับประจำองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอูของอากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน

วันนี้เลยกราบขออนุญาตขอย้อนประวัติฯ อีกครั้งหนึ่งนะครับผม กราบขอบพระคุณมากๆ นะครับผม :

ArKong100864 2

กราบขอย้อนให้ทราบถึงประวัติการจัดทำตราประทับประจำองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอูของอากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสานนั้น แต่เดิมทำด้วยไม้ และเมื่อผ่านกาลเวลามานานจึงทำให้เกิดการชำรุด และมีลูกศิษย์อากงท่านเทพเจ้ากวนอูท่านหนึ่ง ท่านชื่อว่า “อาแจ้จวง” (ท่านเป็นเพื่อนบ้านเก่าของคุณแม่ในสมัยก่อน) ผมกราบขออนุญาตเรียกท่านว่า “อาอี้จวง” ท่านกราบขออนุญาตจัดทำตราประทับฯ ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ใหม่ เพื่อกราบขออนุญาตถวายแด่องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู

(ตราประทับฯ ขององค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ที่ “อาอี้จวง” กราบขออนุญาตจัดทำถวายในครั้งนั้นยังคงใช้อยู่จนมาถึงปัจจุบันนี้) โดยสมัยก่อนนั้นตราประทับฯ ของอากงท่านเทพเจ้ากวนอู จะตั้งอยู่บนโต๊ะไม้สีแดงตรงกลางทุกวันครับ กราบสาธุ สาธุ สาธุ ครับผม

ArKong100864 3

ที่สำคัญ บุคคลอีกท่านหนึ่งที่ผมกราบขออนุญาตขอกล่าวถึงในวันนี้ ท่านคืออาเหล่าเจ็ก หรือ “เอี๊ยวเจ็ก” ท่านเป็นเพื่อนของคุณตาที่สนิทกันมากอีกท่านหนึ่ง และท่านรู้จักกับเพื่อนๆ ของคุณตาเช่นกันครับ โดยท่านได้ช่วยงานที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูเหมือนกับลูกศิษย์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู และเพื่อนๆ ของคุณตาท่านอื่นๆ ครับผม

ท่านเป็นเครือญาติของเจ้าของโรงน้ำปลา และทำงานอยู่ที่โรงน้ำปลาของเครือญาติของท่าน (เป็นอีก 1 โรงน้ำปลา) ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากศาลเจ้าพ่อกวนอู แต่ขออนุญาตบอกว่าใกล้มาทางตลาดสมเด็จเจ้าพระยาในขณะนั้น ซึ่งสมัยตอนที่ผมยังเป็นเด็กๆ นั้น หลังบ้านของคุณน้าสาวผมจะมีตลาดสด (ตลาดสมเด็จเจ้าพระยา) และโรงน้ำปลาที่อาเหล่าเจ็ก หรือ “เอี๊ยวเจ็ก” ช่วยงานอยู่นั้นจะอยู่ใกล้ๆ กับตลาดสมเด็จเจ้าพระยามากกว่าครับ

และสืบเนื่องจาก “อาแจ้จวง” หรือ “อาอี้จวง” ซึ่งท่านได้กราบขออนุญาตขอจัดทำตราประทับประจำองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ถวายแด่องค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ในครั้งนั้น โดย อาเหล่าเจ็ก หรือ “เอี๊ยวเจ็ก” และคุณตาของผมได้กราบขอช่วยเป็นธุระ และเดินทางไปแถวๆ เยาวราช ไปกราบขออนุญาตจัดทำตราประทับฯ ของอากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน ให้กับ “อาแจ้จวง” หรือ “อาอี้จวง” ครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ผมเคยกราบเรียนสอบถาม “อากู๋สี่” ถึงสถานที่ถ้าเราอยากจะจัดทำตราประทับฯ นั้น เราจะต้องไปทำแถวไหน “อากู๋สี่” ช่วยเล่าให้ฟังว่า สมัยก่อนมักจะไปทำตราประทับฯ แถวๆ ถนนพาดสาย ใกล้ๆ กับวัดชัยภูมิการาม แถวๆ เยาวราช ครับผม

ผมกราบขอเป็นสะพานบุญ กราบเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกๆ ท่าน ถ้าท่านเดินทางไปแถวๆ ถนนพาดสาย ใกล้ๆ กับวัดชัยภูมิการาม ผมกราบเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านร่วมเดินทางขึ้นไปกราบสักการะ และกราบขอพรองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้ากวนอู ชั้น 3 สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย เยาวราช สัมพันธวงศ์ ด้วยนะครับ (ซึ่งสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันเลยครับผม) โดยทางศาลฯ เปิดตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม