ผ้ายันต์อาเหล่าแปะโรงสีท่านอาจารย์โง้วกิมโคย รุ่นนี้ “คุณพ่อ” กราบขออนุญาตจัดสร้าง

ผ้ายันต์อาเหล่าแปะโรงสีท่านอาจารย์โง้วกิมโคย รุ่นนี้ “คุณพ่อ” กราบขออนุญาตจัดสร้าง

Arlaopaerongsri250764

https://youtu.be/FFrA5tTVLiU

ผ้ายันต์อาเหล่าแปะโรงสีท่านอาจารย์โง้วกิมโคย รุ่นนี้ (เคยมีคนมากราบเรียนสอบถามว่า คุณเฮาสร้างหรือเปล่าครับ) คุณพ่อของผม (คุณพ่อธนาวุธ อัสดรธีรยุทธ์) ท่านมีความตั้งใจ และท่านอยากจะจัดสร้าง และกราบขออนุญาตถวายแด่อาเหล่าแปะโรงสีท่านอาจารย์โง้วกิมโคย พร้อมกับกราบขออนุญาตแจกให้กับท่านกัลยาณมิตรในช่วงที่ผ่านมา

โดยผ้ายันต์ฯ รุ่นนี้ คุณพ่อท่านตั้งจิต และกราบอยากจะขออนุญาตจัดสร้าง โดยกราบขอจุดธูป และอธิษฐานกราบขออนุญาตกราบเรียนแจ้งให้อาเหล่าแปะโรงสีท่านอาจารย์โง้วกิมโคยทราบ (คุณพ่อ และคุณแม่ของผมท่านเคยได้รับโอกาส และเคยได้พบกับอาเหล่าแปะโรงสีท่านอาจารย์โง้วกิมโคยในช่วงหลายสิบปีก่อน) โดยผมได้กราบขออนุญาตช่วยเป็นธุระ และกราบช่วยดำเนินการออกแบบให้กับคุณพ่อ และได้จัดสร้างทั้งสิ้น 575 ผืน (ปี 2561) แบ่งเป็น 400 ผืน กราบมอบให้กับท่านผู้ใหญ่ที่เคารพรัก และกราบขอให้ช่วยมอบให้กับท่านกัลยาณมิตร และอีก 175 ผืนนั้นกราบขออนุญาตกราบมอบให้กับท่านกัลยาณมิตรในช่วงที่ผ่านมา

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรอาเหล่าแปะโรงสีท่านอาจารย์โง้วกิมโคย กราบขอให้อาเหล่าแปะโรงสีท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ได้โปรดช่วยปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม