บางจากฯ สมนาคุณฟรีน้ำมะขามป้อมภูฟ้า ช่วยชุมชนรักษาผืนป่า

บางจากฯ สมนาคุณฟรีน้ำมะขามป้อมภูฟ้า ช่วยชุมชนรักษาผืนป่า

pic.บางจากฯ แจกนำมะขามปอมภฟา

บางจากฯ สมนาคุณฟรี “น้ำมะขามป้อมภูฟ้า” จากโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ส่งเสริมให้ชุมชน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เก็บผลมะขามป้อมธรรมชาติจากป่า มาแปรรูปเพิ่มมูลค่า ทำให้ชุมชนมีรายได้ เกิดความรัก หวงแหนและรักษาผืนป่าอย่างยั่งยืน เพียงเติมน้ำมันครบ 600 บาท รับฟรี น้ำมะขามป้อมภูฟ้าที่มีวิตามินซีสูง ปราศจากน้ำตาล ดีต่อสุขภาพ 1 กล่อง มูลค่า 18 บาท ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มิถุนายน 2559 หรือจนกว่าของจะหมด ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ร่วมรายการ