เอชพี เปิดตัว HP Metal Jet 3D Printing ทันสมัยที่สุดในโลก (B1338 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 24-30 ก.ย. 2561)

เอชพี เปิดตัว HP Metal Jet 3D Printing ทันสมัยที่สุดในโลก

B1338 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 24-30 ก.ย. 2561

B1338

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1338 ประจำวันที่ 24-30 ก.ย. 2561