บางจากฯ เปิดศูนย์นวัตกรรม BiiC รุกสร้างระบบนิเวศน์สีเขียว (Green Ecosystem) (B1285 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 18-24 ก.ย. 2560)

บางจากฯ เปิดศูนย์นวัตกรรม BiiC รุกสร้างระบบนิเวศน์สีเขียว (Green Ecosystem)

B1285 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 18-24 ก.ย. 2560

B1285

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1285 ประจำวันที่ 18-24 ก.ย. 2560

บางจากฯ เปิดศูนย์นวัตกรรม BiiC รุกสร้างระบบนิเวศน์สีเขียว (Green Ecosystem)

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในงาน Breaking the Green Ceiling Exclusive Seminar พร้อมเปิดสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative and Innovation Center หรือ BiiC เพื่อต่อยอดขยายธุรกิจพลังงานสีเขียวและธุรกิจด้านชีวภาพ สนับสนุนนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนวัตกรรมพลังงานสีเขียว ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ ถนนสุขุมวิท

"บอสใหญ่" ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัท บางจากฯ จัดงาน Breaking the Green Ceiling Exclusive Seminar เปิดสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ Bangchak Initiative and Innovation Center หรือ BiiC และจัดให้มีการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับนวัตกรรมพลังงานสีเขียว ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์สำหรับนวัตกรรมสีเขียว (Green Ecosystem) ส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนการก้าวกระโดดของพลังงานสีเขียวและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ นำมาต่อยอดธุรกิจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Breakthrough) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการใช้วัสดุหมุนเวียน ย่อยสลายได้ ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และสร้าง S-curve ใหม่ที่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจและสังคมไทย

"ในส่วนของการวิจัยและพัฒนา (R&D) นั้นมีการให้ทุนวิจัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ พัฒนาสิทธิบัตรของเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมสีเขียวให้สามารถนำมาใช้งานได้ในเชิงอุตสาหกรรม เช่น ร่วมมือกับคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อนำผลงานวิจัยชุดปรับองศาของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ และชุดระบบแจ้งเตือนการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าเทคโนโลยีที่ใช้โดยทั่วไปมาใช้กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของเรา และมีการวิจัยด้านสาหร่ายเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง"

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บางจากฯ กล่าว และระบุเพิ่มเติมถึงแผนการส่งเสริมและลงทุนในธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) ว่ามีการเฟ้นหาธุรกิจที่มีศักยภาพจากหลากหลายช่องทาง โดยในช่วงเริ่มต้น บางจากฯ ได้เข้าเป็น Partner ของ Plug and Play ที่เป็น Startup Accelerator และ Open Innovation Platform ใน Silicon Valley เพื่อติดตามและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ จากธุรกิจด้านพลังงาน (Energy), New Material & Packaging และ Retail จากทั่วโลกมาต่อยอดกับอุตสาหกรรมพลังงานและชีวภาพ รวมทั้งคัดเลือกลงทุนในรายที่มีศักยภาพเพื่อผลักดันให้เกิดการขยายตัว (Scale Up) ได้เร็วขึ้น ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อเข้าลงทุน Startup ในกลุ่มพลังงานสีเขียว ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ และการลดของเสียและก๊าซเรือนกระจก

นอกจากนี้ "บิ๊กบอส" ชัยวัฒน์ ยังกล่าวต่อว่าสถาบัน BiiC ได้พัฒนา Live Lab ขึ้นเป็นพื้นที่สำหรับจัดงาน Startup Pitching Event เพื่อให้เกิดการระดมสมอง แลกเปลี่ยนไอเดียนวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่าง Startup และหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยแนวทางการทำธุรกิจของสถาบัน BiiC ร่วมกับ Startup เป็นไปได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การเข้าลงทุนเพื่อเป็นเงินลงทุนระยะเริ่มต้น (Seed Money) หรือ กองทุนร่วมทุน (Venture Fund) แล้วแต่ความเหมาะสมและแนวทางการพัฒนาธุรกิจของ Startup แต่ละราย

"ทั้งนี้ เราคาดว่าการร่วมสร้าง Green Ecosystem ขึ้นมานี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาด้านนวัตกรรมสีเขียวจากหลายๆ ภาคส่วน และนำเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆ มาช่วยต่อยอด หรือปลดล็อคข้อจำกัดในอุตสาหกรรมพลังงานและการเกษตร เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมยุค 4.0 ได้อย่างล้ำสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน" "ประธานฯ และเอ็มดีฯ บางจากฯ" ชัยวัฒน์ กล่าวสรุปทิ้งท้ายในที่สุด