ปตท. มอบรางวัลลดอุบัติเหตุจากการขนส่งและขับขี่ประหยัดพลังงาน (B1284 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 11-17 ก.ย. 2560)

ปตท. มอบรางวัลลดอุบัติเหตุจากการขนส่งและขับขี่ประหยัดพลังงาน

B1284 สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา 11-17 ก.ย. 2560

B1284

สกู๊ปพิเศษ มิสเตอร์เฮา วรายุภัสร์ (ชื่อเดิม วีรพงษ์) อัสดรธีรยุทธ์ ฉบับ B1284 ประจำวันที่ 11-17 ก.ย. 2560

ปตท. มอบรางวัลลดอุบัติเหตุจากการขนส่งและขับขี่ประหยัดพลังงาน

"บิ๊กบอส" เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "PTT Group Logistics Zero Accident" และรางวัล "Eco-Driving" ประจำปี 2560 ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยรางวัล "PTT Group Logistics Zero Accident" เป็นรางวัลที่มอบให้ผู้รับจ้างขนส่งและพนักงานขับรถขนส่งที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ความปลอดภัยในการขนส่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. และรางวัล "Eco-Driving" เป็นรางวัลที่มอบให้ผู้รับจ้างขนส่งที่สามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

"โดยสามารถลดการใช้เชื้อเพลิง 2.5 ล้านลิตร / ปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศได้ 6,929 ตัน / ปี หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 7.3 แสนต้น / ปี ด้วยการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการขนส่งทางรถยนต์อย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างความตระหนักรู้ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ"

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ย้ำ และเปิดเผยต่อว่ากลุ่ม ปตท. มีความมุ่งมั่นที่จะลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนผ่านแนวคิด "ปตท. ปลอดภัยตลอดเส้นทาง" เพื่อย้ำเตือนให้ผู้ขับขี่คำนึงถึงความปลอดภัยตลอดการขับขี่ นอกจากนี้ยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้กำหนดทิศทางและจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะยาว หรือ "PTT Group Zero Logistics Accident" และ "Eco-Driving Roadmap" จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบันที่เท่ากับ 0.07 ครั้ง / 1 ล้านกิโลเมตร หรือประมาณ 15 ล้านกิโลเมตรเกิดอุบัติเหตุเพียงหนึ่งครั้ง

"โดยกลุ่ม ปตท. มีเป้าหมายโครงการฯ ในการลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งทางรถยนต์ขั้นร้ายแรงให้เท่ากับ 0 ครั้ง / 1 ล้านกิโลเมตร ภายในปี 2564" "บอสใหญ่" เทวินทร์ ระบุ

สำหรับโครงการลดการใช้เชื้อเพลิงของผู้รับจ้างขนส่งทางรถ หรือ "Fuel Saving Program" นั้น "ประธานฯ และเอ็มดีฯ" เทวินทร์ กล่าวว่าได้ริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งการประเมินผลการลดการใช้พลังงานจะประเมินจากอัตราการใช้พลังงานเชื้อเพลิงหลังเข้าร่วมโครงการฯ เปรียบเทียบกับอัตราการใช้พลังงานเชื้อเพลิงก่อนเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเท่ากับ 15% ภายในปี 2561

"ด้วยความมุ่งมั่นของกลุ่ม ปตท. ในการบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับการขนส่งทางรถยนต์ เพื่อลดอุบัติเหตุร้ายแรงให้เป็นศูนย์และการรณรงค์ลดการใช้เชื้อเพลิงของผู้รับจ้างขนส่งทางรถ โดยคำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการขนส่งจนถึงการส่งมอบสินค้าเพื่อทำให้ทุกภาคส่วนสามารถอยู่ร่วมกันภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีได้อย่างยั่งยืน" "บอส ปตท." เทวินทร์ กล่าวสรุป

นอกจาก ปตท. จะให้ความสำคัญกับงานด้านต่างๆ แล้ว ในส่วนของการดำเนินธุรกิจ Non-Oil นั้น "บอสฯ ขายปลีก" สุชาติ ระมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ปตท. ยืนยันเดินหน้าธุรกิจค้าปลีกในประเทศด้วยการจับมือกับร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเปิดให้บริการในสถานีบริการ ปตท. ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์อันดีกันมายาวนาน โดยปัจจุบันมีร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เปิดให้บริการในสถานีบริการ ปตท. แล้วกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศ และยังคงมีแผนงานที่จะร่วมกันขยายให้มีจำนวนรวมกว่า 1,700 แห่ง ในอีก 4-5 ปีนี้