ฮก หยู่ ตัง ไห่ ซิ่ว ปี่ หน่ำ ซัว วันศุกร์นี้ วันที่ 03 ธันวาคม 2564 เป็นวันรำลึกวันคล้ายวันประสูติ (วันเกิด) ขององค์อากงท่านเทพเจ้าไต้ฮงกง หรือองค์อากงหลวงปู่ไต้ฮงกงโจวซือ

ฮก หยู่ ตัง ไห่ ซิ่ว ปี่ หน่ำ ซัว วันศุกร์นี้ วันที่ 03 ธันวาคม 2564 เป็นวันรำลึกวันคล้ายวันประสูติ (วันเกิด) ขององค์อากงท่านเทพเจ้าไต้ฮงกง หรือองค์อากงหลวงปู่ไต้ฮงกงโจวซือ

Ar Kong Tai Hong Kong 031264

ฮก หยู่ ตัง ไห่ ซิ่ว ปี่ หน่ำ ซัว

วันศุกร์นี้ วันที่ 03 ธันวาคม 2564 เป็นวันรำลึกวันคล้ายวันประสูติ (วันเกิด) ขององค์อากงท่านเทพเจ้าไต้ฮงกง หรือองค์อากงหลวงปู่ไต้ฮงกงโจวซือ

Ar Kong Tai Hong Kong 031264 2

https://youtu.be/_8s3MoKk-nY

ผมขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรองค์อากงท่านเทพเจ้าไต้ฮงกง หรือองค์อากงหลวงปู่ไต้ฮงกงโจวซือ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง และที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บริเวณถนนพลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร

https://youtu.be/dGHHWtPXxsg

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาองค์อากงท่านเทพเจ้าไต้ฮงกง หรือองค์อากงหลวงปู่ไต้ฮงกงโจวซือ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง และที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บริเวณถนนพลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร

https://youtu.be/2JwqGJjAkQs

พร้อมกับผมขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้องค์อากงท่านเทพเจ้าไต้ฮงกง หรือองค์อากงหลวงปู่ไต้ฮงกงโจวซือ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง และที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บริเวณถนนพลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร ได้โปรดช่วยประทานโชค ประทานลาภ ประทานความเมตตา ประทานความกรุณา ประทานความสุข ประทานความเจริญรุ่งเรือง ประทานความแคล้วคลาดปลอดภัย ประทานโอกาส และประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับครอบครัวของผม และท่านกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่านด้วยนะครับ

https://youtu.be/DFQbx9RpNSM

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

https://youtu.be/QruC_UP15mI

มิสเตอร์เฮา กราบขอเป็นสะพานบุญ กราบเรียนเชิญท่านกัลยาณมิตรร่วมเดินทางมากราบสักการะ และกราบขอพรองค์อากงท่านเทพเจ้าไต้ฮงกง หรือองค์อากงหลวงปู่ไต้ฮงกงโจวซือ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง และที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บริเวณถนนพลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร ร่วมกันนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

โอมเพี้ยงขอให้ทุกๆ ท่านประสบความสำเร็จกับพรที่ท่านกราบขอให้องค์อากงท่านเทพเจ้าไต้ฮงกง หรือองค์อากงหลวงปู่ไต้ฮงกงโจวซือ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง และที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บริเวณถนนพลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร ช่วยนะครับผม กราบขอให้พรนั้นสำเร็จทุกๆ ประการด้วยนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะครับผม

มิสเตอร์เฮา กราบขอเป็นสะพานบุญ กราบเรียนเชิญท่านกัลยาณมิตรทุกๆ ท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม กราบขอให้ท่านกัลยาณมิตรของมิสเตอร์เฮาทุกๆ ท่าน เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรงๆ กันทุกๆ ท่านนะครับผม

สุดท้ายนี้ มิสเตอร์เฮา ขอน้อมกราบขอบารมี และกราบขอพร กราบขอให้องค์อากงท่านเทพเจ้าไต้ฮงกง หรือองค์อากงหลวงปู่ไต้ฮงกงโจวซือ ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง และที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง บริเวณถนนพลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร ได้โปรดช่วยให้ความเมตตา กรุณา และช่วยปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อนะครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม