ผ้ายันต์อาเหล่าแปะโรงสีท่านอาจารย์โง้วกิมโคย

ผ้ายันต์อาเหล่าแปะโรงสีท่านอาจารย์โง้วกิมโคย

Arlaopaerongsri120662

"เทียน กัว สื่อ ฮก โหงว ลี่ ขอให้ฟ้าประทานพร"

กราบขอให้อาเหล่าแปะโรงสีท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ได้โปรดช่วยปอห่อกัลยาณมิตรของมิสเตอร์เฮาทุกๆ ท่านด้วยนะครับ

ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรอาเหล่าแปะโรงสีท่านอาจารย์โง้วกิมโคย กราบขอให้อาเหล่าแปะโรงสีท่านอาจารย์โง้วกิมโคย ได้โปรดช่วยปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อนะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม