กราบสักการะ และกราบขอพรอากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน

กราบสักการะ และกราบขอพรอากงท่านเทพเจ้ากวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู คลองสาน

Arkong250262

https://www.youtube.com/watch?v=LCCWSjVTpGE

กราบสักการะ และกราบขอพรอากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอู บริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม

กราบขอพร และกราบให้อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ได้โปรดให้ความเมตตา กรุณา และช่วยคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ หลานชาย คุณน้าๆ คุณอาๆ และกัลยาณมิตรของมิสเตอร์เฮาทุกๆ ท่าน ขอให้เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรงๆ กันทุกๆ ท่านนะจร้า

กราบสาธุ สาธุ สาธุ และกราบขอให้อากงท่านเทพเจ้ากวนอู ท่านเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ได้โปรดช่วยปอห่อทุกๆ ท่านด้วยนะครับผม

กราบขอให้ทุกๆ ท่าน เฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรงๆ นะครับผม กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม