ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร)

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร)

Somdejputthajarn Nuam Putthasaramahatera

ขอน้อมกราบสักการะ และกราบขอพรท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) ท่านอดีตเจ้าอาวาสลำดับที่ 6 แห่งวัดอนงคารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร กราบขอพร และกราบขอให้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) ได้โปรดให้ความเมตตา กรุณา และช่วยคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ เหลนศิษย์ คุณน้าๆ คุณอาๆ และกัลยาณมิตรของเหลนศิษย์ทุกๆ ท่านขอจงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอายุมั่นขวัญยืน มีเงิน มีทอง มีโชค มีลาภ ร่ำรวยความสุข ประสบความสำเร็จทุกๆ ประการ มีสุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้นด้วยเถิด กราบสาธุ สาธุ สาธุ นะครับผม