กราบขอพรท่านเทพเจ้าแปดเซียนข้ามทะเลตงไห่ ท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน ท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน และ “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” วันเปิดงาน “ชิวสี่”

กราบขอพรท่านเทพเจ้าแปดเซียนข้ามทะเลตงไห่ ท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน ท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน และ “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” วันเปิดงาน “ชิวสี่”

Arshang141260 2Arshang141260

ท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ และ “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว”

“ชิวสี่” วันเปิดงาน 08 กุมภาพันธ์ 2562 ขอน้อมกราบสักการะ กราบนมัสการ และกราบขอพรท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรืออาเซียนลื่อทงปิน อาเซียนลำดับที่ 3 ของอาเซียนทั้ง 8 พระองค์ หรือเทพเจ้า 8 เซียน หรือเทพเจ้าโป๊ยเซียนโจวซือ ท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ แห่งอเนกกุศลศาลา หรือ วิหารเซียน จังหวัดชลบุรี พร้อมกับกราบขออัญเชิญ “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” (ของท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน หรืออาเซียนลื่อทงปิน ที่เคารพบูชา) ของท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ ได้โปรดให้ความเมตตา และช่วยปอห่อเกียซุงตั่วโส่ยเผ่งอังเกี่ยงคังตั่วถั่งเซ็งลี้ฮอฮ้อน้าครับผม

ด้วยความเคารพ นับถือ และศรัทธาท่านเทพเจ้าแปดเซียนข้ามทะเลตงไห่ หรือโป๊ยเซียนก๊วยไฮ้ ท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน ท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ และ “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” พร้อมกับกราบขอพร กราบขอให้ท่านเทพเจ้าแปดเซียนข้ามทะเลตงไห่ หรือโป๊ยเซียนก๊วยไฮ้ ท่านเทพเจ้าลื่อทงปิน ท่านอาเซียนสง่า กุลกอบเกียรติ และ “แชเล้งฮู้” หรือ “ฮู้มังกรเขียว” ได้โปรดช่วยคุ้มครองคุณพ่อ คุณแม่ หลานชาย คุณน้าๆ คุณอาๆ และกัลยาณมิตรของผมทุกๆ ท่าน ขอให้ทุกๆ ท่านเฮงๆ รวยๆ สุขภาพแข็งแรงๆ ประสบความสำเร็จทุกๆ ประการด้วยน้าครับผม

กราบสาธุ สาธุ สาธุ น้าครับผม สุขสันต์วันตรุษจีน 2562 และวันเปิดงาน “ชิวสี่” น้าครับผม