ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษก เหรียญหลวงปู่ทวด และเหรียญที่ระลึกอายุวัฒนมงคล 90 ปี หลวงปู่พระราชปริยัติดิลก (วิชิต อิสฺสโร ป.ธ.๙)

ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษก เหรียญหลวงปู่ทวด และเหรียญที่ระลึกอายุวัฒนมงคล 90 ปี หลวงปู่พระราชปริยัติดิลก (วิชิต อิสฺสโร ป.ธ.๙)

Buddha151061

ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษก เหรียญหลวงปู่ทวด และเหรียญที่ระลึกอายุวัฒนมงคล 90 ปี หลวงปู่พระราชปริยัติดิลก (วิชิต อิสฺสโร ป.ธ.๙)โดยมีพระเกจิอาจารย์นั่งปรกพุทธาภิเษก พระราชปริยัติดิลก (วิชิต อิสฺสโร ป.ธ.๙) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ พระราชปริยัติโกศล (เสถียร ฉนฺทโก ป.ธ.๙) วัดใหม่พิเรนทร์ กรุงเทพฯ พระครูอดุลพิริยานุวัตร หลวงพ่อชุบ ปญฺญาวุโธ วัดวังกระแจะ จ.กาญจนบุรี ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.33 น. ทั้งนี้ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อสมทบทุนบูรณะคณะ 7 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ