เชิญส่งผลงานเข้าชิงรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 17

เชิญส่งผลงานเข้าชิงรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 17

Ptt101058

           ประเภท งานเขียนความเรียงเยาวชนและ สื่อมวลชนสร้างเกียรติประวัตินักอนุรักษ์ ต่อยอดเครือข่ายงานสืบสานสิ่งแวดล้อม ปิดรับสมัคร 31ต.ค. 58 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.greenglobeaward.com

           นางสมหญิง มานะจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว เปิดเผยว่า คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียวขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 7 ในประเภท งานเขียน” “ความเรียงเยาวชนและ สื่อมวลชนโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2558

           ทั้งนี้ โครงการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียวจัดขึ้นเพื่อยกย่อง เชิดชู และเป็นกำลังใจแก่ บุคคล และกลุ่มบุคคลที่ทำความดีเพื่อสังคมในด้านการสร้างสรรค์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการเปิดเวทีส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาแนวคิด และแนวทางใหม่ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย

           สำหรับคุณสมบัติสำคัญของผลงานที่ส่งเข้าประกวดในประเภท งานเขียนนั้นจะต้องเป็นงานเขียนภาษาไทยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิใช่งานแปลหรือดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น และเป็นงานที่มีเนื้อหาสาระเชิงสร้างสรรค์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติที่สัมพันธ์กับชีวิตผู้คนครอบคลุมมิติของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และการคงอยู่ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ส่วนประเภท ความเรียงเยาวชนนั้นแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี และระดับเยาวชนอายุ 16-25 ปี โดยเขียนเรื่องเล่าประสบการณ์ของตน หรือของครอบครัว ชุมชน สถานศึกษาของตน ที่ทำงานด้านอนุรักษ์พิทักษ์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความยาวประมาณ 3 หน้ากระดาษ A4 สำหรับระดับไม่เกิน 15 ปี และ 5 หน้ากระดาษ A4 สำหรับระดับอายุ 16-25 ปี ในขณะที่ผลงานประเภทสื่อมวลชนต้องมีผลงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและมุ่งเสริมสร้างจิตสำนึก รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ คณะทำงานลูกโลกสีเขียว อาคาร 1 ชั้น 5 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2537-2146, 0-2537-1993 โทรสาร 0-2537-3829 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.