บางจากปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

บางจากปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

Bangchak120160

"น้ำใจ คนไทย ในยามที่พี่น้องคนไทยทุกข์ยาก"

Bangchak120160 1

"พี่เต็น" ฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าว

Bangchak120160 0

กราบขออนุญาตแชร์ภาพข่าวของทาง "พี่เต็น" ฉวีวรรณ บางจาก และทางข่าวเวิร์คพอยท์

Bangchak120160 4

และกราบขอบพระคุณมากๆ น้าครับผม

Bangchak120160 2